βλάπτω


βλάπτω
(βλαβ) (с вин. п.) врежу кому

Ancient Greek-Russian simple. 2014.